Rebekka Blomsø


/img/rebekka.jpg

Rebekka Blomsø

Rebekka er en omreisende evangelist med klar tale til folket om å ta imot Jesus Kristus som Herre. Hun deler villig av seg til alle folk og reiser rundt i Norden og evangeliserer. Hun har sett mange ta imot frelsen ved Jesus Kristus. Hun ble selv reddet av Gud fra å ta selvmord og elsker Jesus nå av hele sitt hjerte og ønsker ikke at noen skal gå til helvetet, men få evig liv med Kristus, Guds sønn. Gud talte til henne tidlig i livet hennes og sa hun skulle få tusen barn og mot alle menneskelige odds står hun i dag og deler evangeliet. Gud gleder seg over villigheten hennes til å bære det glade budskapet om frelse og tilgivelse til de som tar imot. Rebekka er en flott søster i troen og hennes utadrettet virksomhet, med ropert og i person - der hun deler villig av sitt liv med de som går forbi og eller søker henne opp enten på nettet eller på gaten er en inspirasjon for andre troende. Hun er ikke lunken til Guds budskap men brenner sterkt for å se alle frelst. Hun har spesielt et kall på seg for å gå ut blant samer og se dem ta imot Kristus som Herre og frelser. TruthBeTold Ministry er heldige som har fått jobbe med Rebekka og vi gleder oss over frukten av dette arbeidet og til frukten som også kommer. En av Rebekkas gaver er i å tale til folket på offentlige plasser, på en direkte, men fine måte. Det er tydelig å se at Guds ild brenner sterkt i henne på tross av all motgang hun har opplevd. Men hun er virkelig en inspirasjon å etterfølge for den kristne som trenger Guds ild på innsiden! Vi er heldige som har Rebekka i blant oss og får lov å jobbe sammen med henne når vi har muligheten til det! Du kan finne Rebekka Blomsø på Facebook Gatekirken:Hører du ropet:kom! Rebekka Blomsø kan kontaktes på 97648057.

Rebekka i Skjåk og Lom

Dette er Rebekka på Youtube i Bergen

English

Rebekka is a traveling evangelist with a clear speech to the people about accepting Jesus Christ as Lord. She willingly shares with people from all nations and but mainly travel in the Nordic countries and evangelizes. People receive Jesus and she has seen many saved and baptized. She herself was saved from committing suicide and now loves Jesus with all her heart and does not want anyone to go to hell, but have eternal life with Christ, the Son of God. Rebekka is a wonderful sister in the faith and her outreach activities and wherever she travels you will find her using a speaker - where she willingly shares her life with those who pass by and or seek her out either online or on the streets. She is an inspiration to all believers out there. She is not lukewarm to God’s message but is passionate about seeing everyone saved. She has no fear for anything but God. She loves to see the people receive Christ as Lord and Savior. You can find her on Facebook Gatekirken:Hører du ropet:kom!. We at TruthBeTold Ministry are honored and pleased to work with Rebekka. She is truly an inspiration to us and together we complete each other in the work for God. Rebekka has seen many healed by the laying on of hands and witnessed many miracles beside healing which can not be explained otherwise. She says she was timid and afraid before she was born again and that what she does now was something she never would have dared to do before God came into her life and gave her a new spirit. Truly, she has a gift in speaking to the people in public and what we see in her is what we see in all believers on fire for God; their life is not their own but they walk in the joy of the lord, speaking the truth wherever they go.

/img/rebekkagt1.jpeg

Rebekka Gatekirken

This is Rebekka at Youtube