Fereshteh Soltani


/img/feriandrebekka.jpg

Fereshteh Soltani og Rebekka Blomsø

Fereshteh Soltani er en søster i Kristus med et hjerte for evangelisering og dele evangeliet til folket rundt henne, både nordmenn og innvandrere. Hun har jobbet med TruthBeTold Ministry siden 2018 og deler evangeliet både i offentligheten og i det private. Hun har også jobbet med Rebekka Blomsø og Gatekirken når den har vært i Levanger, der hun selv deler til folk enten en til en eller med roperten som Rebekka har med seg. Fereshteh har døpt folk fra Norge, Afghanistan, Afrika og Iran siden hun kom til Norge og har en gave i å høre Guds ord og se Guds hånd over folket. Hun elsker Gud med hele hennes hjerte og elsker å være i Norge hvor hun er fri til å tale og leve ut sin tro uten frykt for å bli forfulgt. Hun er en liten kvinne, men hennes tunge og ilden inni henne vitner om en kvinne som Gud tydelig har lagt en ild ned i og hun vet gleden ved å ha tatt imot Jesus som frelser da hun selv også er helbredet fra to store plager hun hadde i flere år. Hun har personlig erfart Guds kjærlighet flere ganger og vitner villig om dette til alle som vil høre. Hun er en inspirasjon til oss troende rundt henne på mange måter, hennes livsstil i motgang og hennes brennende kjærlighet til Gud. Hun har frivilllig jobbet med Vineyard i Levanger og i sammen med flere pastorer av Den Norske Kirke i Levanger de årene hun har vært her.

/img/ferip.jpg

Fereshteh med Evangeliet i Levanger

Dette er Fereshteh Soltani med The Christian Democratic Party of Iran som står i sammen med Behrouz Ghorbani, grunnleggeren (han som holder flagget) foran Stortinget i Norge, 11te februar 2022 - the national “revolution” (not) day:

/img/cdp1.jpg

Fereshteh CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY OF IRAN - 1

/img/cdp2.jpg

Fereshteh CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY OF IRAN - 2

Christian Democratic Party of Iran - Video on Facebook:

English

Fereshteh Soltani is a sister in Christ with a calling to evangelize and share the gospel to the people. She has worked with TruthBeTold Ministry since 2018 in speaking and sharing the gospel with the people both in public and person to person. She has baptized people from Norway, Afghanistan, Africa and Iran since she came to Norway and has a gift of God in hearing and seeing in The Spirit. She loves God with all her heart and in Norway she appreciates being free to speak and live out her faith. In stature she is a small woman, but her tongue and her passion for sharing Christ amongst the people is bar none as she knows the freedom God has given her. She has personally experienced healing on her body that the doctors tried heal of her but could not. And every time it happened through the laying on of hands or a believers prayer for her. She is an inspiration to many people around her with her life in many respects. She is truly a woman on fire for God, awake and active.

/img/ferione.jpg

Fereshteh

This is Fereshteh Soltani standing with The Christian Democratic Party of Iran together with Behrouz Ghorbani who started the party - and Behrouz Ghorbani is also the one holding the flag in front of the Norwegian Parliamant building. This is a public protest against the regime of Iran with its slaughtering of people and their wickedness against Christian as well as many others - The meeting took place the 11th of feb 2022 - the Iranian National “revolution” (not) day:

/img/cdp1.jpg

Fereshteh CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY OF IRAN - 1

/img/cdp2.jpg

Fereshteh CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY OF IRAN - 2

Se video på Facebook: Christian Democratic Party of Iran - Video on Facebook: