Arnt Viktor Pettersen


/img/arntviktor.jpeg

Arnt Viktor

Arnt Viktor Pettersen ble født på ny 22de desember klokken 02:30 i 2003 på en nattbuss fra Bergen til Trondheim. Han var da 42 år gammel. Da tok Arnt Viktor imot Jesus Kristus som sin frelser og Herre under omstendigheter bare Gud kunne ha lagt tilrette for. Neste morgen når han våknet hørte han bussjåføren banne til en full medpassasjer. Og det kjentes som om en kniv ble stukket i hjertet hans. Da Arnt Viktor kom hjem merket faren at det var skjedd en radikal forandring på ham. I 2008 talte Den Hellige Ånd om natten til Arnt Viktor og fortalte ham at han var en profet. Og i 2010 gav Den Hellige Ånd ham:

Matteus 16:19 «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Deretter i 2014 reiste han så til Israel og der opplevde han at Den Hellige Ånd la ham i bakken hvor han samtidig kjente en stor indre glede lik den som er omtalt i Isaiah’s bok Isaiah 61:3. I 2016 gjentok den Hellige Ånd på nytt at han var en profet. Det skjedde på natten også denne gangen. Samme året dro Arnt Viktor på pilegrimsreise til Israel. Der dykket han med hele kroppen sin ned i Jordanelven og opplevde så å se himmelen åpne opp over seg. Og det kjentes ut som Gud renset ham for noe av det han hadde båret på.

Arnt Viktor har en tydelig gave i å se ånden bak det fysiske og har flere ganger snakket med mennesker om ting fra Gud i livet deres som bare kunne vært åpenbart av Guds ånd. Vi ser også dette bekreftet i Første Samuel 9:9 hvor profeter tidligere ble kalt for seere. Jeg, Jørn Andre Halseth, kan bevitne dette etter å ha sett Guds ånd lede Arnt Viktor. Når vi er sammen blir vi bygd opp av hans nærvær og vi håper og ber om at de kristne lytter når Den Hellige Ånd taler gjennom ham. Vi er velsignet av å ha Arnt Viktor iblant oss. Arnt Viktor bor i Levanger og kan kontaktes på Facebook eller telefon 41814004.

Jørn Andre’s kommentar: Det er ikke normalt at vi ser bekjennende profeter i blant oss i Norge i dag, men sannheten er nok at mange er valgt men få velger å gå på Guds kall da de ser mer mot hva verden tenker enn hva Gud gjør. Dette er ganske alvorlig med tanke på konsekvensene det kan ha både for dem som ikke går på Guds kall og for dem som ikke nås. For som Rebekka Blomsø ofte sier: Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly

Matteus 22:14 «For many are invited, but few are chosen.»

English

Arnt Viktor Pettersen was born again 2003 on a bus in Norway when he received Jesus Christ as his savior and Lord. When he came back home his father noticed a total change in his being and the father said he did not even recognize him from the man he was before this happened. He has since that time been called into a ministry even as a prophet of God and a freelancer as such to share the gospel to people. He has shared the gospel together with Jørn Andre Halseth under TruthBeTold Ministry and clearly has a gift of God in seeing the things spiritual. He has time and again spoken to people of the things of God into their life revealed by The Spirit of God and none else. I, Jørn Andre Halseth, can attest to this being fact as I’ve seen Arnt Viktor in action. I am blessed to have Arnt Viktor work along us in the endeavour to share the gospel to the people. He has seen people transformed and built up by by the word of God and is freely available to any and all Bible believing churches that welcomes a worker of God. Arnt Viktor Pettersen lives in Levanger. Its not normal in these time we’re living to have a born again son of God profess to be a Prophet of God, yet Arnt Viktor Pettersen was woken up one night and God spoke to him. When he is with us I am myself built up by his presence and greatly enjoy seeing when his gifts are welcomed by the people. I pray many will receive the word of God from him and that he speaks it freely when The Holy Spirit touches him.